GPS koordinate:
44°49’34.5″N 13°57’25.2″E
44.826258, 13.957014

Učitajte za moblni uređaj ili pogledajte veću kartu:
https://goo.gl/maps/L7cCS

SignalProjekt GPS route SignalProjekt GPS close up