Tomislav Josipović
info@signalprojekt.com

+385 99 210 40 46


Pravni podaci:
Signal projekt d.o.o.
OIB: 48156872799
IBAN: HR6824840081106385975
Sjedište: Grubišina 15, Pula
Temeljni kapital: 700.000,00 kuna
Članovi uprave: Vedran Krešić
Email: info@signalprojekt.com